Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wyniki Egzaminu Teoretycznego

w zimowej sesji poprawkowej 2023/2024

Szanowni Państwo,
korzystając z przysługującego mi regulaminem prawa jako kierownik Jednostki obniżam próg zdawalności egzaminu testowego z przedmiotu Anatomia do 60%.
Z poważaniem,

Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Opisowej i Topograficznej,
dr hab.n.med. Agnieszka Pastuszka

 

nr karty   punkty
1   -------------- 61
2     -------------- 76
3     -------------- 38
4     -------------- 68
5     -------------- 60
6     -------------- 70
7     -------------- 45
8     -------------- 59
9     -------------- 56
10     -------------- 46
11     -------------- 64
12     -------------- 66
13     -------------- 67
14     -------------- 67
15     -------------- 60