Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. H. Jordana 19
41-808, Zabrze
+48 32 272 22 01
Email: anatomia-zabrze@sum.edu.pl

Tematyka ćwiczeń

kierunek lekarsko-dentystyczny 2020/2021

Tematyka ćwiczeń w dla kierunku lekarsko-dentystycznego (I semestr).

Układ ruchu.

Ćwiczenie 1.

Kończyny

Kości kończyny górnej.

Kości kończyny dolnej.

Połączenia kości  kończyn.

Szkielet tułowia. Kręgi, żebra, mostek.

Połączenia kręgosłupa, żeber i mostka.

Mięśnie kończyn.

Mięśnie tułowia, przepona.

Głowa i szyja

Ogólna budowa czaszki

Budowa kości części trzewnej czaszki

Budowa kości części mózgowej czaszki

Szczegółowa budowa podstawy czaszki (powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej)

Jamy i doły czaszki

a. jama nosowa

b. oczodół

c. dół skroniowy

d. dół podskroniowy

e. dół skrzydłowo-podniebienny.

Połączenia kości czaszki.

a. włókniste(szwy i ciemiączka)

b. chrzęstne

c. staw skroniowo-żuchwowy

Mięśnie żucia

Mięśnie wyrazowe

Połączenia czaszki z kręgosłupem

Mięśnie szyi.

Zaliczenie tematu układ ruchu (teoretyczne i praktyczne). /20/

 

Ćwiczenie 1 on-line

Tematyka ćwiczenia 1 kontaktowego

Mechanika kręgosłupa.

Mechanika oddychania.

Tłocznia brzuszna

 

Układ krążenia.

 Ćwiczenie 2.

Serce- budowa wewnętrzna i zewnętrzna, układ przewodzący serca, unaczynienie serca, worek osierdziowy.

Krążenie duże.

a. pierwszorzędowe gałęzie aorty, schemat unaczynienia tętniczego ścian tułowia i kończyn.

b. dopływy pierwszorzędowe żył głównych, schemat unaczynienia żylnego ścian tułowia i kończyn.

Krążenie małe(płucne).

Krążenie wrotne.

Naczynia tętnicze i żylne głowy i szyi(bez unaczynienia mózgowia).

Układ oddechowy.

Nos zewnętrzny, jama nosowa

Zatoki przynosowe.

Krtań- szkielet krtani, mięśnie, czynność.

Unaczynienie jamy nosowej, krtani i tchawicy.

Tchawica i drzewo oskrzelowe.

Płuca- budowa zewnętrzna i wewnętrzna

Opłucna, jama opłucnej, zachyłki.

Unaczynienie płuc czynnościowe i odżywcze.

Zaliczenie tematów-  układ krążenia i oddechowy (teoretyczne i praktyczne). /20/

 

Ćwiczenie 2. on-line

Tematyka ćwiczenia 2 kontaktowego

Schemat budowy układu krążenia

Ogólna budowa naczyń krwionośnych i chłonnych

Krążenie płodowe.

Schemat budowy układu oddechowego

 

Układ pokarmowy.

Ćwiczenie 3

Jama ustna(wargi, policzki, zęby, język i okolica podjęzykowa. podniebienie miękkie i twarde.

Gruczoły jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem ślinianek.

Gardło.

Przełyk.

Żołądek.

Jelito cienkie.

Jelito grube.

Gruczoły układu pokarmowego- wątroba i trzustka, drogi żółciowe.

Otrzewna.

 

Ćwiczenie 3 on-line

Tematyka ćwiczenia 3  kontaktowego

Schemat budowy układu pokarmowego.

Budowa ogólna przewodu pokarmowego.


Układ moczowo-płciowy.

Ćwiczenie 4

Nerka

a. osłonki nerki

Drogi moczowe

Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe męskie

Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe żeńskie.

Unaczynienie narządów układu moczowo-płciowego.

 

Ćwiczenie 4 on-line

Tematyka ćwiczenia 4  kontaktowego

Schemat budowy układu moczowego.

Budowa nefron

Cewka moczowa męska i żeńska- różnice budowy

 

Ćwiczenie 5

Zaliczenie tematów - układ pokarmowy i moczowo- płciowy

(teoretyczne i praktyczne). /20/

Zaliczenie zaległych tematów