Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tematyka ćwiczeń

Tematyka ćwiczeń w dla kierunku lekarsko-dentystycznego (I semestr).


Układ ruchu.

Ćwiczenie 1.

1. Wprowadzenie do zagadnień z przedmiotu. Plan budowy ciała ludzkiego. Układy narządów. Określenie orientacji w przestrzeni. Osie i płaszczyzny.

2. Ogólna budowa kości

Ćwiczenie 2.

1. Kości kończyny górnej.

2. Kości kończyny dolnej.

Ćwiczenie 3.

1. Ogólna budowa połączeń kości, połączenia kości  kończyn.

2. Szkielet tułowia. Kręgi, żebra, mostek.

3.Połączenia kręgosłupa, żeber i mostka.

Ćwiczenie 4.

1.Ogólna budowa mięśni.

2. Mięśnie kończyn. 

Ćwiczenie 5.

1. Mięśnie tułowia, przepona.

2. Mechanika kręgosłupa.

3. Mechanika oddychania.

4. Tłocznia brzuszna

Ćwiczenie 6. 

1. Zaliczenie tematu (układ ruchu kończyn i tułowia)


Głowa i szyja

Ćwiczenie 7.

1. Ogólna budowa czaszki

2. Budowa kości części trzewnej czaszki

3. Budowa kości części mózgowej czaszki.

Ćwiczenie 8.

1. Szczegółowa budowa podstawy czaszki(powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej)

2. Jamy i doły czaszki

a. jama nosowa

b. oczodół

c. dół skroniowy

d. dół podskroniowy

e. dół skrzydłowo-podniebienny.

Ćwiczenie 9.

1. Połączenia kości czaszki.

a. włókniste(szwy i ciemiączka)

b. chrzęstne

c. staw skroniowo-żuchwowy

Ćwiczenie 10.

1. Mięśnie żucia

2. Mięśnie wyrazowe

Ćwiczenie 11.

1. Połączenia czaszki z kręgosłupem

2. Mięśnie szyi.

3. Mięśnie podpotyliczne

 

Ćwiczenie 12.

1. Zaliczenie tematu (układ ruchu głowy i szyi)

 

Układ krążenia.

Ćwiczenie 13. 

1. Schemat budowy układu krążenia(materiał wykładowy)

2. Ogólna budowa naczyń krwionośnych i chłonnych(materiał wykładowy)

3. Serce- budowa wewnętrzna i zewnętrzna, układ przewodzący serca, unaczynienie serca, worek osierdziowy.

Ćwiczenie 14. 

1. Krążenie duże.

a. pierwszorzędowe gałęzie aorty, schemat unaczynienia tętniczego ścian tułowia i kończyn.

b. dopływy pierwszorzędowe żył głównych, schemat unaczynienia żylnego ścian tułowia i kończyn.

2. Krążenie małe(płucne).

3. Krążenie wrotne.

Ćwiczenie 15. 

1. Naczynia tętnicze i żylne głowy i szyi(bez unaczynienia mózgowia).

2. Krążenie płodowe.

 

Układ oddechowy.

Ćwiczenie 16.

1. Schemat budowy układu oddechowego(materiał wykładowy).

2. Nos zewnętrzny, jama nosowa

3. Zatoki przynosowe.

4. Krtań- szkielet krtani, mięśnie, czynność.

5. Unaczynienie jamy nosowej, krtani i tchawicy.

Ćwiczenie 17.                                             

1 Tchawica i drzewo oskrzelowe.

2. Płuca- budowa zewnętrzna i wewnętrzna

3. Opłucna, jama opłucnej, zachyłki.

4. Unaczynienie płuc czynnościowe i odżywcze.

Ćwiczenie 18.

1. Zaliczenie tematu (układ krążenia i układ oddechowy).

 

Układ pokarmowy.                                                  

Ćwiczenie 19.  /

1.Schemat budowy układu pokarmowego.

2. Budowa ogólna przewodu pokarmowego.

3. Jama ustna(wargi, policzki, zęby, język i okolica podjęzykowa. podniebienie miękkie i twarde.

4. Gruczoły jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem ślinianek.

5.Gardło.

6. Przełyk.

Ćwiczenie 20. 

1. Żołądek.

2. Jelito cienkie.

3. Jelito grube.

4. Gruczoły układu pokarmowego- wątroba i trzustka, drogi żółciowe.

5. Otrzewna.

 

Układ moczowo-płciowy.

Ćwiczenie 21. 

1. Schemat budowy układu moczowego.

2. Nerka

a. nefron

b. osłonki nerki

3. Drogi moczowe(cewka moczowa męska i żeńska).

Ćwiczenie 22.

1. Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe męskie

2. Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe żeńskie.

3. Unaczynienie narządów układu moczowo-płciowego.

Ćwiczenie 23. 

Zaliczenie tematu (układ pokarmowy i moczowo-płciowy).

Ćwiczenie 24. 

1. Zaliczenie zaległych tematów ćwiczeniowych.

Ćwiczenie 25.  

1. Zaliczenie zaległych tematów ćwiczeniowych.