Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. H. Jordana 19
41-808, Zabrze
+48 32 2755034
Email: anatomia-zabrze@sum.edu.pl

O nas

Informacje o katedrze

Zajęcia dydaktyczne:

Prowadzone są przez asystentów i adiunktów dydaktycznych i naukowo - dydaktycznych.

Prowadzone są wykłady, prelekcje, ćwiczenia dla studentów I roku kierunku lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, ratownictwa medycznego, oraz lekarsko – dentystycznego dla studentów anglojęzycznych. Podczas zajęć wykorzystywane są techniki audiowizualne, zaś podczas ćwiczeń ponadto w szerokim zakresie preparaty wykonane przez asystentów Zakładu, modele oraz zdjęcia Rtg, obrazy TK, MRN i USG.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu zainteresowani studenci mogą pogłębiać swoje wiadomości oraz rozwijać zainteresowania naukowe w Kole Naukowym Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Kierunki naukowo-badawcze:

1) Badania układu chłonnego.
2) Unaczynienie ośrodkowego układu nerwowego.
3) Badania wybranych elementów strukturalnych stawu kolanowego.
4) Anatomia czynnościowa narządu żucia ze szczególnym uwzględnieniem stawu skroniowo-żuchwowego.
5) Anatomia i chirurgia płodu.
6) Zastosowanie anatomii do modyfikacji technik chirurgicznych.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu są członkami międzynarodowych i polskich towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Urologów Dziecięcych, European Club for Fetal Surgery, International Continence Society,