Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tematyka Ćwiczeń

2022/2023

Tematyka ćwiczeń dla I roku dla kierunku ratownictwo medyczne

Układ narządów ruchu

Ćwiczenie 1.   12, 19.10.22

Ogólna budowa kości.

  1. Kości kończyny górnej.
  2. Kości kończyny dolnej

3.  Szkielet tułowia. Kręgi, żebra, mostek

4. Ogólna budowa czaszki

    a) budowa kości części trzewnej czaszki

    b) budowa kości części mózgowej czaszki.

Ćwiczenie 2.    26.10,  9.11. 22

1. Ogólna budowa połączeń kości.

   a) połączenia ścisłe: włókniste, chrzęstne, kostne.

   b) budowa ogólna stawów.

   c) połączenia kości  kończyn.

   d) połączenia kręgosłupa, żeber i mostka.

   e) połączenia kości czaszki.

  1. Ogólna budowa mięśni szkieletowych.
  2. Mięśnie kończyny górnej.
  3. Mięśnie kończyny dolnej
  4. Mięśnie tułowia i głowy

Układ krążenia

Ćwiczenie 3.  16.11, 23.11.22

1. Budowa ogólna serca i worka osierdziowego

     a) topografia serca

2. Krążenie duże i krążenie małe.

    a) duże naczynia krwionośne.

3. Ćwiczenia na osobniku żywym, wyczuwanie tętna

Układ oddechowy.

1. Drogi oddechowe

    a) anatomiczne podstawy intubacji i konikotomii

2. Płuca i opłucna

    a) topografia jamy opłucnej

Układ pokarmowy.

Ćwiczenie 4.  30.11, 7.12.22

1. Jama ustna, gardło, przełyk. Anatomiczne podstawy sondowania żołądka.

2. Jelito cienkie, jelito grube . Duże gruczoły układu pokarmowego. Stosunki otrzewnowe.

Układ moczowo- płciowy

1.Nerka, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa męska i żeńska. Anatomiczne podstawy cewnikowania. Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe męskie.

2.Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe żeńskie. Zmiany stosunków anatomicznych w czasie ciąży.

Układ  hormonalny

1. Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Tarczyca, przytarczyce, narząd wyspowy trzustki, gonady.

Układ nerwowy.

Ćwiczenie 5.  11.01.,18.01.23

1. Schemat budowy układu nerwowego.

a/ neuron,

b/ synapsa,

c/ istota szara i biała.

2.Podział układu nerwowego:

a/ pod względem budowy,

b/ pod względem czynności.

3. Ośrodkowy układ nerwowy (OUN)

a/ Mózgowie, rdzeń kręgowy, opony OUN.

b/ Ośrodki i drogi nerwowe.

c/ Topografia kanału kręgowego.

1.Obwodowy układ nerwowy, sploty, zwoje.

2. Nerwy czaszkowe

 

Ćwiczenie 6. 25.01., 01.02.23

1. Nerwy rdzeniowe, sploty somatyczne

2. Autonomiczny układ nerwowy, sploty autonomiczne

3.Ćwiczenia na osobniku żywym- badanie sprawności ruchowej.

Układ narządów zmysłów

1. Narząd wzroku. Gałka oczna, narządy dodatkowe oka, Ćwiczenia na osobniku żywym- badanie  reakcji źrenic na światło

2. Narząd przedsionkowo-ślimakowy. ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho wewnętrzne (błędnik kostny i błoniasty).