Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. H. Jordana 19
41-808, Zabrze
+48 32 2755034
Email: anatomia-zabrze@sum.edu.pl

Tematyka ćwiczeń

kierunek lekarski 2022/2023

Tematyka ćwiczeń dla kierunku lekarskiego(I semestr).

Układ ruchu.

Kończyny

Ćwiczenie 1. 10-11.10.22   

1. Wprowadzenie do zagadnień z przedmiotu. Plan budowy ciała ludzkiego. Układy narządów. Określenie orientacji w przestrzeni. Osie i płaszczyzny.

2. Ogólna budowa kości

3. Kości kończyny górnej: obojczyk, łopatka, kość ramienna

Ćwiczenie 2.13-14.10.22             

1. Kości przedramienia i ręki

2. Ogólna budowa połączeń kości

3. Połączenia kości  kończyny górnej

Ćwiczenie 3. 17-18.10.22

1.Ogólna budowa mięśni.

2. Mięśnie kończyny górnej

Ćwiczenie 4 20-21.10.22                 

1.  Kości kończyny dolnej.

2. Połączenia kości  kończyny dolnej

Ćwiczenie 5  .   24-25.10.22

1.Mięśnie kończyny dolnej

Ćwiczenie 6 27-28.10.22           

1.Zaliczenie tematu. (układ ruchu kończyn)

 

Tułów

Ćwiczenie 7    3-4.11.22             

1. Szkielet tułowia. Kręgi, żebra, mostek.

2.Połączenia kręgosłupa, żeber i mostka.

Ćwiczenie 8. 7-8.11.22

1. Mięśnie tułowia, przepona.

2. Mechanika kręgosłupa.

3. Mechanika oddychania.

4. Tłocznia brzuszna

Głowa i szyja

Ćwiczenie 9. 14-15.11.22

1. Ogólna budowa czaszki

2. Budowa kości części trzewnej czaszki

3. Budowa kości części mózgowej czaszki.

Ćwiczenie 10.   17-18.11.22

1. Szczegółowa budowa podstawy czaszki(powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej)

2. Połączenia kości czaszki.

a. włókniste(szwy i ciemiączka)

b. chrzęstne

c. staw skroniowo-żuchwowy

Ćwiczenie 11.   21-22.11.22

1. Połączenia czaszki z kręgosłupem

2. Mięśnie żucia

3. Mięśnie wyrazowe

4. Mięśnie szyi.

Ćwiczenie 12.  24-25.11.22

1.Zaliczenie tematu. (układ ruchu osiowy)

1. Układ krążenia.

Ćwiczenie 13.  28-29.11.22

1. Schemat budowy układu krążenia(materiał wykładowy)

2. Ogólna budowa naczyń krwionośnych i chłonnych(materiał wykładowy)

3. Serce- budowa wewnętrzna i zewnętrzna, układ przewodzący serca, unaczynienie serca, worek osierdziowy.

4. Krążenie duże

a. pierwszorzędowe gałęzie aorty,

b. schemat unaczynienia tętniczego ścian tułowia i kończyn

c. schemat unaczynienia tętniczego głowy i szyi (bez unaczynienia mózgowia).

 

Ćwiczenie 14.   1-2.12. 22

1. Krążenie duże

a. dopływy pierwszorzędowe żył głównych

b.  schemat unaczynienia żylnego ścian tułowia i kończyn.

c. schemat unaczynienia żylnego głowy i szyi (bez unaczynienia mózgowia).

2. Krążenie małe(płucne).

3. Krążenie płodowe.

4. Krążenie wrotne

Układ oddechowy.

Ćwiczenie 15.  5-6.12.22

1. Schemat budowy układu oddechowego(materiał wykładowy).

2. Nos zewnętrzny, jama nosowa

3. Zatoki przynosowe.

4. Krtań- szkielet krtani, mięśnie, czynność.

5. Unaczynienie jamy nosowej, krtani i tchawicy.

Ćwiczenie 16.   8-9.12.22

1 Tchawica i drzewo oskrzelowe.

2. Płuca- budowa zewnętrzna i wewnętrzna

3. Opłucna, jama opłucnej, zachyłki.

4. Unaczynienie płuc czynnościowe i odżywcze.

Ćwiczenie 17.  12-13. 12.22

1. 1.Zaliczenie tematu. (układ krążenia i układ oddechowy).

Układ pokarmowy.

Ćwiczenie 18.  15-16.12.22

1.Schemat budowy układu pokarmowego.

2. Budowa ogólna przewodu pokarmowego.

3. Jama ustna(wargi, policzki, zęby, język i okolica podjęzykowa. podniebienie miękkie i twarde.

4. Gruczoły jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem ślinianek.

5.Gardło.

6. Przełyk.

Ćwiczenie 19.  9-10.01.23

1. Żołądek.

2. Jelito cienkie.

3. Jelito grube.

4. Gruczoły układu pokarmowego- wątroba i trzustka, drogi żółciowe.

5. Otrzewna.

Układ moczowo-płciowy.

Ćwiczenie 20.  12-13.01.23  

1. Schemat budowy układu moczowego.

2. Nerka

a. nefron

b. osłonki nerki

3. Drogi moczowe(cewka moczowa męska i żeńska).

Ćwiczenie 21.  16-17.01.23  

1. Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe żeńskie.

Ćwiczenie 22.  19-20.01.23

1. Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe męskie.

2. Unaczynienie narządów układu moczowo-płciowego.

Ćwiczenie 23. 23-24.01. 23

1.Zaliczenie tematu. (układ pokarmowy i moczowo-płciowy.)

Ćwiczenie 24. 26-27.01.23

1. Zaliczenie zaległych tematów ćwiczeniowych.

Ćwiczenie 25. 30-31.01.23  

1. Zaliczenie zaległych tematów ćwiczeniowych.