Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. H. Jordana 19
41-808, Zabrze
+48 32 272 22 01
Email: anatomia-zabrze@sum.edu.pl

Tematyka ćwiczeń

kierunek lekarski 2020/2021

Tematyka ćwiczeń LMZ I sem

Ćwiczenie 1

Kończyny

Kości kończyny górnej: obojczyk, łopatka, kość ramienna

Kości przedramienia i ręki

Połączenia kości  kończyny górnej

Mięśnie kończyny górnej

Kości kończyny dolnej.

Połączenia kości  kończyny dolnej

Mięśnie kończyny dolnej

 

Ćwiczenie 1 on-line

Tematyka ćwiczenia 1 i 2 kontaktowego

 

Wykład 1

Wprowadzenie do zagadnień z przedmiotu.

Plan budowy ciała ludzkiego.

Określenie orientacji w przestrzeni. Osie i płaszczyzny

Układy narządów..

Ogólna budowa kości

Ogólna budowa połączeń kości

Ogólna budowa mięśni.

Wybrane zagadnienia z tematyki ćwiczenia 1

 

Ćwiczenie 2.

Tułów

Szkielet tułowia. Kręgi, żebra, mostek.

Połączenia kręgosłupa, żeber i mostka.

 Mięśnie tułowia, przepona.

Głowa i szyja

 Ogólna budowa czaszki

 Budowa kości części trzewnej czaszki

 Budowa kości części mózgowej czaszki.

 Połączenia kości czaszki.

a. włókniste(szwy i ciemiączka)

b. chrzęstne

c. staw skroniowo-żuchwowy

 Połączenia czaszki z kręgosłupem

 Mięśnie żucia

 Mięśnie wyrazowe

 Mięśnie szyi.

 

.Test zaliczeniowy (praktyczny i teoretyczny)./20/

 

Ćwiczenie 2 on-line

Tematyka ćwiczenia 3 kontaktowego

 

Wykład 2

Wybrane zagadnienia z tematyki ćwiczenia 2

 Mechanika kręgosłupa.

 Mechanika oddychania.

Tłocznia brzuszna

 

 

Ćwiczenie 3.

Układ krążenia. 

Serce- budowa wewnętrzna i zewnętrzna, układ przewodzący serca, unaczynienie serca, worek osierdziowy.

Krążenie duże

a. pierwszorzędowe gałęzie aorty,

Krążenie duże

a. dopływy pierwszorzędowe żył głównych

Krążenie małe(płucne).

Krążenie wrotne

Układ oddechowy.

Nos zewnętrzny, jama nosowa

Zatoki przynosowe.

Krtań- szkielet krtani, mięśnie, czynność.

Tchawica i drzewo oskrzelowe.

Płuca- budowa zewnętrzna i wewnętrzna

Opłucna, jama opłucnej, zachyłki.

Unaczynienie płuc czynnościowe i odżywcze.

 

Test zaliczeniowy (praktyczny i teoretyczny)./20/

 

Ćwiczenie 3 on-line

Tematyka ćwiczenia 4 kontaktowego

 

Wykład 3

Schemat unaczynienia tętniczego i żylnego ścian tułowia i kończyn

Schemat unaczynienia tętniczego i żylnego głowy i szyi (bez unaczynienia mózgowia).

Wybrane zagadnienia z tematyki ćwiczenia 3

 

Wykład 4.

Schemat budowy układu oddechowego

Unaczynienie jamy nosowej, krtani, tchawicy.

Wybrane zagadnienia z tematyki ćwiczenia 3

 

Ćwiczenie 4

Układ pokarmowy.

Jama ustna(wargi, policzki, zęby, język i okolica podjęzykowa. podniebienie miękkie i twarde.

Gruczoły jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem ślinianek.

Gardło.

Przełyk.

Żołądek.

Jelito cienkie.

Jelito grube.

Gruczoły układu pokarmowego- wątroba i trzustka, drogi żółciowe.

Otrzewna.

 

Ćwiczenie 4 on-line

Tematyka ćwiczenia 5 kontaktowego

 

 

Wykład 5.

Schemat budowy układu pokarmowego.

Budowa ogólna przewodu pokarmowego.

Gruczoły układu pokarmowego

Schemat budowy układu moczowego-  nefron

Wybrane zagadnienia z tematyki ćwiczenia 4 i 5

 

. Ćwiczenie 5

Układ moczowo-płciowy.

1. Nerka

a. osłonki nerki

2. Drogi moczowe(cewka moczowa męska i żeńska).

3. Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe męskie

4. Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe żeńskie.

5. Unaczynienie narządów układu moczowo-płciowego

.

. Test zaliczeniowy (praktyczny i teoretyczny)./20/

. Testy poprawkowe  (praktyczne i teoretyczne)

 

Ćwiczenie 5 on-line

Tematyka ćwiczeń I semestru