Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tematyka ćwiczeń

kierunek lekarski 2021/2022

Tematyka ćwiczeń dla kierunku lekarskiego(I semestr).

 

Układ ruchu.

Kończyny

Ćwiczenie 1.

1. Wprowadzenie do zagadnień z przedmiotu. Plan budowy ciała ludzkiego. Układy narządów. Określenie orientacji w przestrzeni. Osie i płaszczyzny.

2. Ogólna budowa kości

3. Kości kończyny górnej: obojczyk, łopatka, kość ramienna

Ćwiczenie 2.

1. Kości przedramienia i ręki

2. Ogólna budowa połączeń kości

3. Połączenia kości  kończyny górnej

Ćwiczenie 3.

1.Ogólna budowa mięśni.

2. Mięśnie kończyny górnej

Ćwiczenie 4

1.  Kości kończyny dolnej.

2. Połączenia kości  kończyny dolnej

Ćwiczenie 5

1.Mięśnie kończyny dolnej

Ćwiczenie 6.

Seminarium zaliczeniowe.

Tułów

Ćwiczenie 7

1. Szkielet tułowia. Kręgi, żebra, mostek.

2.Połączenia kręgosłupa, żeber i mostka.

Ćwiczenie 8.

1. Mięśnie tułowia, przepona.

2. Mechanika kręgosłupa.

3. Mechanika oddychania.

4. Tłocznia brzuszna

Głowa i szyja

Ćwiczenie 9.

1. Ogólna budowa czaszki

2. Budowa kości części trzewnej czaszki

3. Budowa kości części mózgowej czaszki.

Ćwiczenie 10.

1. Szczegółowa budowa podstawy czaszki(powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej)

2. Połączenia kości czaszki.

a. włókniste(szwy i ciemiączka)

b. chrzęstne

c. staw skroniowo-żuchwowy

Ćwiczenie 11.

1. Połączenia czaszki z kręgosłupem

2. Mięśnie żucia

3. Mięśnie wyrazowe

4. Mięśnie szyi.

Ćwiczenie 12.

1.Seminarium zaliczeniowe.

Układ krążenia.

Ćwiczenie 13.

1. Schemat budowy układu krążenia(materiał wykładowy)

2. Ogólna budowa naczyń krwionośnych i chłonnych(materiał wykładowy)

3. Serce- budowa wewnętrzna i zewnętrzna, układ przewodzący serca, unaczynienie serca, worek osierdziowy.

4. Krążenie duże

a. pierwszorzędowe gałęzie aorty,

b. schemat unaczynienia tętniczego ścian tułowia i kończyn

c. schemat unaczynienia tętniczego głowy i szyi (bez unaczynienia mózgowia).

Ćwiczenie 14.

1. Krążenie duże

a. dopływy pierwszorzędowe żył głównych

b.  schemat unaczynienia żylnego ścian tułowia i kończyn.

c. schemat unaczynienia żylnego głowy i szyi (bez unaczynienia mózgowia).

2. Krążenie małe(płucne).

3. Krążenie płodowe.

4. Krążenie wrotne

Układ oddechowy.

Ćwiczenie 15.

1. Schemat budowy układu oddechowego(materiał wykładowy).

2. Nos zewnętrzny, jama nosowa

3. Zatoki przynosowe.

4. Krtań- szkielet krtani, mięśnie, czynność.

5. Unaczynienie jamy nosowej, krtani i tchawicy.

Ćwiczenie 16.

1 Tchawica i drzewo oskrzelowe.

2. Płuca- budowa zewnętrzna i wewnętrzna

3. Opłucna, jama opłucnej, zachyłki.

4. Unaczynienie płuc czynnościowe i odżywcze.

Ćwiczenie 17.

1. Seminarium zaliczeniowe (układ krążenia i układ oddechowy).

Układ pokarmowy.

Ćwiczenie 18.

1.Schemat budowy układu pokarmowego.

2. Budowa ogólna przewodu pokarmowego.

3. Jama ustna(wargi, policzki, zęby, język i okolica podjęzykowa. podniebienie miękkie i twarde.

4. Gruczoły jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem ślinianek.

5.Gardło.

6. Przełyk.

Ćwiczenie 19.

1. Żołądek.

2. Jelito cienkie.

3. Jelito grube.

4. Gruczoły układu pokarmowego- wątroba i trzustka, drogi żółciowe.

5. Otrzewna.

Układ moczowo-płciowy.

Ćwiczenie 20.

1. Schemat budowy układu moczowego.

2. Nerka

a. nefron

b. osłonki nerki

3. Drogi moczowe(cewka moczowa męska i żeńska).

Ćwiczenie 21.

1. Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe męskie

2. Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe żeńskie.

3. Unaczynienie narządów układu moczowo-płciowego.

Ćwiczenie 22.

Seminarium zaliczeniowe układu pokarmowego i moczowo-płciowego.

Ćwiczenie 23.

1. Zaliczenie zaległych tematów ćwiczeniowych.

Ćwiczenie 24.

1. Zaliczenie zaległych tematów ćwiczeniowych.