Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wyniki Egzaminu Teoretycznego

- terminy poprawkowe

Szanowni Państwo,


W załączeniu wyniki testu.
Zgodnie z umową, dwa pytania, w których powtarzały się odpowiedzi zostały każdemu zaliczone jako 1 pkt, bez względu na to jaka odpowiedź została wybrana.
Aby podnieść  procent zdawalności, skorzystałam z przysługującego mi zgodnie z regulaminem prawa i obniżyłam próg zaliczenia testu do 65%.


Zgodnie z wytycznymi Dziekanatu sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 26.02.2024-10.03.2024.
Dla przedmiotu Anatomia egzaminy poprawkowe zaplanowane są w następujących terminach:

I termin poprawkowy:
Egzamin praktyczny (szpilki) 28.02.2024 godz. 9:00
Egzamin teoretyczny (test)    01.03.2024 godz. 9:00 - w sali przy Katedrze i Zakładzie Biochemii

II termin poprawkowy:
Egzamin praktyczny (szpilki) 06.03.2024 godz. 9:00
Egzamin teoretyczny (test)   08.03.2024 godz. 9:00 - w sali przy Katedrze i Zakładzie Biochemii

Osoby, które nie uzyskały dopuszczenia do egzaminu z powodu braku zaliczenia teoretycznego mogą przystąpić do dodatkowego terminu zaliczeniowego w dniu 27.02.2024. Godzinę proszę ustalić mailowo z Panią dr Anną Stachurą.


Z poważaniem,
Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Opisowej i Topograficznej
Agnieszka Pastuszka

Nr karty Punkty
1 74
2 69
3 61
4 83
5 57
6 72
7 69
8 83
9 74
10 64
11 77
12 80
13 56
14 63
15 71
16 60
17 68
18 70
19 69
20 72
21 70
22 66
23 56
24 69
25 45
26 61
27 46
29 46
30 66
31 63
38 74
40 46
42 49
44 67
46 73