Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

EGZAMIN

w zimowej sesji egzaminacyjnej 2023/2024

Egzamin praktyczny - dla studentów, którzy nie uzyskali wystarczającej ilości punktów (70%) z zaliczeń praktycznych w trakcie zajęć z przedmiotu anatomia.
odbędzie się 12.02.2024 o godz. 9:00 w salach ćwiczeniowych Katedry

Egzamin teoretyczny
odbędzie się  16.02.2024 w godz. 8:30 - 10:30
w sali wykładowej przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Patologii Komórki.