Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. H. Jordana 19
41-808, Zabrze
+48 32 2755034
Email: anatomia-zabrze@sum.edu.pl

O nas

Informacje o katedrze

Zajęcia dydaktyczne:

Prowadzone są przez 8 lekarzy, pracowników Wydziału lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu – Rokitnicy.

Prowadzone są wykłady, prelekcje, ćwiczenia dla studentów I roku kierunku lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, ratownictwa medycznego, oraz lekarsko – dentystycznego dla studentów anglojęzycznych. Podczas zajęć wykorzystywane są techniki audiowizualne, zaś podczas ćwiczeń ponadto w szerokim zakresie preparaty wykonane przez asystentów Zakładu, modele oraz zdjęcia Rtg, obrazy TK, MRN i USG.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu zainteresowani studenci mogą pogłębiać swoje wiadomości oraz rozwijać zainteresowania naukowe w Kole Naukowym Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Kierunki naukowo-badawcze:

1) Badania układu chłonnego, w szczególności:
- budowa węzłów chłonnych oraz węzłów krwiolimfatycznych,
- związki anatomiczno-czynnościowe skupisk zorganizowanej tkanki chłonnej i regionalnych węzłów chłonnych,
- rozmieszczenie oleistych substancji leczniczych i pokarmowych w obrębie układu chłonnego,
- drogi odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego do układu chłonnego,
- metody uwidocznienia struktur układu chłonnego u zwierząt doświadczalnych,
- próby wykorzystania klinicznego uwidocznienia węzłów chłonnych zaotrzewnowych.
2) Unaczynienie ośrodkowego układu nerwowego.
3) Badania wybranych elementów strukturalnych stawu kolanowego.
4) Anatomia czynnościowa narządu żucia ze szczególnym uwzględnieniem stawu skroniowo-żuchwowego.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu są członkami międzynarodowych i polskich towarzystw naukowych, m.in. International Society of Lymphology, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego.