Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. H. Jordana 19
41-808, Zabrze
+48 32 272 22 01
Email: anatomia-zabrze@sum.edu.pl

Kryteria Oceniania

.

Zgodnie z Regulaminem Studiów SUM w Katowicach przy zaliczeniu na ocenę i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:

 

OCENA

SŁOWNIE

5,0

 bardzo dobry

4,5

 ponad dobry

4,0

 dobry

3,5

 dość dobry

3,0

 dostateczny

2,0

 niedostateczny

 

KRYTERIA OCENIANIA:

  1. Ocena bardzo dobra (5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu bardzo dobrym
  2. Ocena ponad dobra (4,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu ponad dobrym
  3. Ocena dobra (4): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia
  4. i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dobrym
  5. Ocena dość dobra (3,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dość dobrym
  6. Ocena dostateczna (3): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dostatecznym

 

ZALICZENIE - student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować
w praktyce.