Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. H. Jordana 19
41-808, Zabrze
+48 32 272 22 01
Email: anatomia-zabrze@sum.edu.pl

Tematyka ćwiczeń

2021/2022

Tematyka ćwiczeń dla I roku dla kierunku ratownictwo medyczne

Układ narządów ruchu

Ćwiczenie 1. Ogólna budowa kości.

  1. Kości kończyny górnej.
  2. Kości kończyny dolnej

Ćwiczenie 2.

  1. Szkielet tułowia. Kręgi, żebra, mostek

2. Ogólna budowa czaszki

    a) budowa kości części trzewnej czaszki

    b) budowa kości części mózgowej czaszki.

Ćwiczenie 3.

1. Ogólna budowa połączeń kości.

   a) połączenia ścisłe: włókniste, chrzęstne, kostne.

   b) budowa ogólna stawów.

   c) połączenia kości  kończyn.

   d) połączenia kręgosłupa, żeber i mostka.

   e) połączenia kości czaszki.

Ćwiczenie 4.

  1. Ogólna budowa mięśni szkieletowych.
  2. Mięśnie kończyny górnej.
  3. Mięśnie kończyny dolnej
  4. Mięśnie tułowia i głowy

 

Układ krążenia

Ćwiczenie 5.

1. Budowa ogólna serca i worka osierdziowego

     a) topografia serca

2. Krążenie duże i krążenie małe.

    a) duże naczynia krwionośne.

3. Ćwiczenia na osobniku żywym, wyczuwanie tętna

 

Układ oddechowy.

Ćwiczenie 6.

1. Drogi oddechowe

    a) anatomiczne podstawy intubacji i konikotomii

2. Płuca i opłucna

    a) topografia jamy opłucnej

 

Układ pokarmowy.

Ćwiczenie 7.

Jama ustna, gardło, przełyk. Anatomiczne podstawy sondowania żołądka.

Ćwiczenie 8.

Jelito cienkie, jelito grube . Duże gruczoły układu pokarmowego. Stosunki otrzewnowe.

Układ moczowo- płciowy

Ćwiczenie 9.

Nerka, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa męska i żeńska. Anatomiczne podstawy cewnikowania. Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe męskie.

Ćwiczenie 10.

Wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe żeńskie. Zmiany stosunków anatomicznych w czasie ciąży.

Układ nerwowy.

Ćwiczenie 11. 

Schemat budowy układu nerwowego.

a/ neuron,

b/ synapsa,

c/ istota szara i biała.

Podział układu nerwowego:

a/ pod względem budowy,

b/ pod względem czynności.


Ćwiczenie 12.

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) Mózgowie, rdzeń kręgowy, opony OUN.

Topografia kanału kręgowego.

 Ośrodki i drogi nerwowe. Autonomiczny układ nerwowy

Ćwiczenie 13.

Obwodowy układ nerwowy, sploty, zwoje, nerwy. Nerwy czaszkowe i nerwy rdzeniowe. Ćwiczenia na osobniku żywym- badanie sprawności ruchowej.

 

Układ narządów zmysłów i hormonalny

Ćwiczenie 14.    

Narząd wzroku. Gałka oczna, narządy dodatkowe oka, Ćwiczenia na osobniku żywym- badanie  reakcji źrenic na światło

Narząd przedsionkowo-ślimakowy. ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho wewnętrzne (błędnik kostny i błoniasty).

Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Tarczyca, przytarczyce, narząd wyspowy trzustki, gonady.