Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ostateczny Termin Poprawkowy

25.08.2022


W związku z niewykorzystaniem przez Studentów wszystkich terminów poprawy tematów ćwiczeniowych

informuję, że w dniu 25 VIII 2022 o godzinie 9:00 ustalony zostaje ostateczny termin poprawkowy.

Osoby chcące skorzystać tego terminu, proszone są o informację do dnia 17 VIII 2022 (osobiście lub drogą elektroniczną)

e-mail: anatomia-zabrze@sum.edu.pl