Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tematyka Ćwiczeń II

kierunek lekarsko-dentystyczny 2021/2022

Tematy ćwiczeń dla kierunku lekarsko-dentystycznego (II semestr)

Ośrodkowy układ nerwowy

Ćwiczenie 1.

1. Schemat budowy układu nerwowego.

a/ neuron,

b/ synapsa,

c/ istota szara i biała.

2. Podział układu nerwowego:

a/ pod względem budowy,

b/ pod względem czynności.

3. Podział ontogenetyczny mózgowia.

4. Kora mózgu (płaty, bruzdy, zakręty, pola rzutowe – lokalizacja).

 

Ćwiczenie 2.  S

1. Jądra kresomózgowia.

2. Istota biała kresomózgowia.

3. Kresomózgowie środkowe.

4. Układ limbiczny.

5. Komora boczna kresomózgowia (ograniczenia, splot naczyniowy).

6. Międzymózgowie i komora III.

 

Ćwiczenie 3.

1.Śródmózgowie.

2. Tyłomózgowie wtórne: most, móżdżek (podział na płaty bez podziału Reila).

3. Rdzeniomózgowie.

4. Komora IV.

Ćwiczenie 4. S

1. Rdzeń kręgowy.

2. Nerw rdzeniowy.

3. Opony OUN.

4. Płyn mózgowo-rdzeniowy (krążenie).

5. Unaczynienie OUN.

6. Drogi nerwowe:

a)      rzutowe zstępujące-ruchowe (korowo-rdzeniowe, korowo-jądrowe, pnia mózgu)

b)     rzutowe wstępujące-czuciowe (rdzeniowo-wzgórzowe, wstępujące sznurów tylnych, jądrowo-wzgórzowe, rdzeniowo-móżdżkowe,)

 

Obwodowy układ nerwowy. Układ autonomiczny.

Ćwiczenie 5.

1. Nerwy czaszkowe: I, III, IV, V, VI, VII – jądra, główne gałęzie,

obszar unerwienia.

Ćwiczenie 6.

1. Nerwy czaszkowe : IX, X, XI, XII – jądra, główne gałęzie, obszar unerwienia.

Ćwiczenie 7

1. Nerwy rdzeniowe – gałęzie brzuszne i grzbietowe.

2. Splot szyjny – powstanie, główne gałęzie, obszar unerwienia.

3. Splot ramienny – powstanie, obszar unerwienia.

4. Nerwy międzyżebrowe – powstanie, obszar unerwienia.

5.. Splot lędźwiowy – powstanie, obszar unerwienia.

6. Splot krzyżowy – powstanie, obszar unerwienia.

Ćwiczenie 8.

Autonomiczny Układ Nerwowy

1. Część ośrodkowa : ośrodki układu współczulnego i przywspółczulnego.

2. Część obwodowa : sploty, zwoje, nerwy autonomiczne.

Ćwiczenie 9.          

 1. Zaliczenie praktyczne ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego układu nerwowego

Narządy zmysłów

Ćwiczenie 10. S

 Narząd wzroku.

1. gałka oczna, naczynia i nerwy gałki ocznej,

2. narządy dodatkowe oka,

3. droga wzrokowa,

4. nerw wzrokowy.

Ćwiczenie 11. 

 Narząd przedsionkowo-ślimakowy.

1. ucho zewnętrzne,

2. ucho środkowe,

3. ucho wewnętrzne (błędnik kostny i błoniasty).

4. naczynia i nerwy błędnika,

5. droga słuchowa,

6. nerw przedsionkowo-ślimakowy.

 

Anatomia topograficzna

Topografia głowy.

Ćwiczenie 12.S

1. Czaszka, mięśnie żucia, mięśnie wyrazowe, staw skroniowo-żuchwowy- powtórzenie wiadomości .

2. Dół skroniowy, podskroniowy, skrzydłowo-podniebienny, jama nosowa, oczodół –ograniczenia, połączenia, zawartość.

Ćwiczenie 13.

1. Okolica czołowo-ciemieniowo-potyliczna.

2. Okolice: oczodołowa, nosa, ust

3. Przestrzeń okołogardłowa

4. Unaczynienie tętnicze i żylne głowy, zespolenia żył wewnątrz- z zewnątrzczaszkowymi.

5. Miejsca wyczuwania tętna w obrębie głowy.

Ćwiczenie 14.

1. Okolice boczne twarzy: powierzchowna i głęboka.

2. Przestrzeń zażuchwowa – ograniczenia i zawartość

3. Topografia, unaczynienie i unerwienie ślinianki przyusznej.

4. Powięzie i przestrzenie międzypowieziowe głowy.

5. Nerwy czaszkowe; trójdzielny, twarzowy, językowo-gardłowy i podjęzykowy-przebieg i zakres unerwienia.

 

 Ćwiczenie 15.

1. Zaliczenie praktyczne tematów: narządy zmysłów i topografia głowy.

 

Topografia szyi.

Ćwiczenie 16. 

1. Krtań, gardło, gruczoł tarczowy, przytarczyce (powtórzenie wiadomości)

2. Mięśnie szyi-powtórzenie wiadomości

3. Nerwy i naczynia szyi

a)      splot szyjny i jego gałęzie

b)     odcinek szyjny pnia współczulnego i jego gałęzie

c)      tętnice szyjne: wspólna, wewnętrzna i zewnętrzna-gałęzie t. szyjnej zewnętrznej w obrębie szyi

d)     miejsca wyczuwania tętna na szyi

Ćwiczenie 17.

 1. Układ limfatyczny szyi
 2. Ograniczenia szyi, okolice topograficzne.
 3. Powięzie i przestrzenie międzypowięziowe szyi.
 4. Trójkąty szyi – ograniczenia, zawartość, topografia tworów.
 5. Topografia narządów szyi: krtani, tarczycy, przytarczyc i gardła (skeletotopia).
 6. Okolica mostkowo – obojczykowo – sutkowa - powrózek naczyniowo – nerwowy szyi.
 7. Okolica boczna szyi. Szczeliny mięśni pochyłych – ograniczenia i zawartość

.

Topografia klatki piersiowej.

Ćwiczenie 18.S

 1. Ściany klatki piersiowej.
 2. Topografia płuc i opłucnej
 3. Powtórka ogólnej budowy i unaczynienia serca i płuc
 4. Topografia serca
 5. Topografia pozostałych tworów śródpiersia.

 

Ćwiczenie 19  Zaliczenie praktyczne tematów: topografia szyi i klatki piersiowej

 

Topografia brzucha i miednicy.

Ćwiczenie 20.S

 1. Ściany brzucha, kanał pachwinowy, przepukliny pachwinowe.
 2. Powtórka ogólnej budowy i unaczynienia narządów jamy brzusznej
 3. Stosunki otrzewnowe jamy brzusznej.
 4. Skeletotopia narządów jamy brzusznej.
 5. Przestrzeń zaotrzewnowa

Ćwiczenie 21.S

 1. Ściany miednicy, dno miednicy.
 2. Powtórka ogólnej budowy i unaczynienia narządów miednicy
 3. Płaszcyzny miednicy. Różnice płciowe w budowie miednic

Ćwiczenie 22.

 1. Zaliczenie praktyczne tematów: topografia brzucha i topografia miednicy

 

Topografia kończyn.

Ćwiczenie 23.

 1. Topografia kończyny górnej i dolnej

Ćwiczenie 24. 

1. Zaliczenie zaległych tematów ćwiczeniowych.

 

Ćwiczenie 25. 

1. Zaliczenie zaległych tematów ćwiczeniowych.