Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. H. Jordana 19
41-808, Zabrze
+48 32 272 22 01
Email: anatomia-zabrze@sum.edu.pl

Tematyka ćwiczeń i seminariów 2 semestr

semestr letni

Tematy ćwiczeń dla kierunku lekarsko-dentystycznego (II semestr)

Ośrodkowy układ nerwowy

Seminarium 1.

1. Schemat budowy układu nerwowego.

a/ neuron,

b/ synapsa,

c/ istota szara i biała.

2. Podział układu nerwowego:

a/ pod względem budowy,

b/ pod względem czynności.

3. Podział ontogenetyczny mózgowia.

4. Kora mózgu (płaty, bruzdy, zakręty, pola rzutowe – lokalizacja).

 

Ćwiczenie 1.  

1. Jądra kresomózgowia.

2. Istota biała kresomózgowia.

3. Kresomózgowie środkowe.

4. Układ limbiczny.

5. Komora boczna kresomózgowia (ograniczenia, splot naczyniowy).

6. Międzymózgowie i komora III.

 

Seminarium 2 ..

1.Śródmózgowie.

2. Tyłomózgowie wtórne: most, móżdżek (podział na płaty bez podziału Reila).

3. Rdzeniomózgowie.

4. Komora IV.

5. Rdzeń kręgowy.

6. Nerw rdzeniowy.

7. Opony OUN.

8. Płyn mózgowo-rdzeniowy (krążenie).

9. Unaczynienie OUN.

10. Drogi nerwowe:

a)      rzutowe zstępujące-ruchowe (korowo-rdzeniowe, korowo-jądrowe, pnia mózgu)

b)     rzutowe wstępujące-czuciowe (rdzeniowo-wzgórzowe, wstępujące sznurów tylnych, jądrowo-wzgórzowe, rdzeniowo-móżdżkowe,)

Ćwiczenie 2. .

1.Śródmózgowie.

2. Tyłomózgowie wtórne: most, móżdżek (podział na płaty bez podziału Reila).

3. Rdzeniomózgowie.

4. Komora IV.

5. Rdzeń kręgowy.

6. Nerw rdzeniowy.

 

Obwodowy układ nerwowy. Układ autonomiczny.

Seminarium 3.   .  

1. Nerwy czaszkowe: I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII  – jądra, główne gałęzie,

obszar unerwienia.

Ćwiczenie 3  12.

1. Nerwy czaszkowe: I,  III, IV, V, VI, VII,  IX, X,  XI, XII – jądra, główne gałęzie, obszar unerwienia.

Seminarium 4. 

1. Nerwy rdzeniowe – gałęzie brzuszne i grzbietowe.

2. Splot szyjny – powstanie, główne gałęzie, obszar unerwienia.

3. Splot ramienny – powstanie, obszar unerwienia.

4. Nerwy międzyżebrowe – powstanie, obszar unerwienia.

5.. Splot lędźwiowy – powstanie, obszar unerwienia.

6. Splot krzyżowy – powstanie, obszar unerwienia.

Ćwiczenie 4. 

1. Nerwy rdzeniowe – gałęzie brzuszne i grzbietowe.

2. Splot szyjny – powstanie, główne gałęzie, obszar unerwienia.

3. Splot ramienny – powstanie, obszar unerwienia.

4. Nerwy międzyżebrowe – powstanie, obszar unerwienia.

5.. Splot lędźwiowy – powstanie, obszar unerwienia.

6. Splot krzyżowy – powstanie, obszar unerwienia.

Seminarium 5. 

Autonomiczny Układ Nerwowy

1. Część ośrodkowa : ośrodki układu współczulnego i przywspółczulnego.

2. Część obwodowa : sploty, zwoje, nerwy autonomiczne.

Ćwiczenie 5 

1. Zaliczenie praktyczne układu nerwowego /20/

 

Narządy zmysłów

Seminarium 6. 

 Narząd wzroku.

1. gałka oczna, naczynia i nerwy gałki ocznej,

2. narządy dodatkowe oka,

3. droga wzrokowa,

4. nerw wzrokowy.

Narząd przedsionkowo-ślimakowy.

1. ucho zewnętrzne,

2. ucho środkowe,

3. ucho wewnętrzne (błędnik kostny i błoniasty).

4. naczynia i nerwy błędnika,

5. droga słuchowa,

6. nerw przedsionkowo-ślimakowy.

 

Ćwiczenie 6.   

Narząd wzroku.

1. gałka oczna, naczynia i nerwy gałki ocznej,

2. narządy dodatkowe oka,

3. nerw wzrokowy.

Narząd przedsionkowo-ślimakowy.

1. ucho zewnętrzne,

2. ucho środkowe,

3. ucho wewnętrzne (błędnik kostny i błoniasty).

4. Czaszka, mięśnie żucia, mięśnie wyrazowe, staw skroniowo-żuchwowy- (powtórzenie wiadomości .)

Seminarium 7.

Anatomia topograficzna

Topografia głowy.

1. Okolica czołowo-ciemieniowo-potyliczna.

2. Okolica oczodołowa

3. Okolica nosa

4. Dół skroniowy, podskroniowy, skrzydłowo-podniebienny, jama nosowa, oczodół – ograniczenia, połączenia, zawartość.

5. Okolica ust

6. Przestrzeń okołogardłowa

7. Powięzie i przestrzenie międzypowieziowe głowy.

8. Unaczynienie tętnicze i żylne głowy, zespolenia żył wewnątrz- z zewnątrzczaszkowymi.

Ćwiczenie 7

1. Miejsca wyczuwania tętna w obrębie głowy.

1. Okolice boczne twarzy: powierzchowna i głęboka.

2. Przestrzeń zażuchwowa – ograniczenia i zawartość

3. Topografia, unaczynienie i unerwienie ślinianki przyusznej.

4. Nerwy czaszkowe; trójdzielny, twarzowy, językowo-gardłowy i podjęzykowy-przebieg i zakres unerwienia.

 

Ćwiczenie 8. .  

1. Zaliczenie praktyczne i teoretyczne narządów zmysłów i topografii głowy

 

 

 

Ćwiczenie 9.  

Topografia szyi.

1. Mięśnie szyi-powtórzenie wiadomości

2. Krtań, gardło, gruczoł tarczowy, przytarczyce (powtórzenie wiadomości)

3. Nerwy i naczynia szyi

 1. Ograniczenia szyi, okolice topograficzne.
 2. Powięzie i przestrzenie międzypowięziowe szyi.

Ćwiczenie 10.  27.04.

 1. Trójkąty szyi – ograniczenia, zawartość, topografia tworów.

a)      splot szyjny i jego gałęzie

b)     odcinek szyjny pnia współczulnego i jego gałęzie

c)      tętnice szyjne: wspólna, wewnętrzna i zewnętrzna-gałęzie t. szyjnej zewnętrznej w obrębie szyi

d)     miejsca wyczuwania tętna na szyi

 1. Topografia narządów szyi: krtani, tarczycy, przytarczyc i gardła (skeletotopia).
 2. Okolica mostkowo – obojczykowo – sutkowa - powrózek naczyniowo – nerwowy szyi.
 3. Okolica boczna szyi. Szczeliny mięśni pochyłych – ograniczenia i zawartość.
 4. Układ limfatyczny szyi

Ćwiczenie 11. 

Topografia klatki piersiowej.

 1. Ściany klatki piersiowej.
 2. Topografia płuc i opłucnej
 3. Powtórka ogólnej budowy i unaczynienia serca i płuc
 4. Topografia serca
 5. Topografia pozostałych tworów śródpiersia.

 

Ćwiczenie 12

1. Zaliczenie praktyczne i teoretyczne topografii szyi i klatki piersiowej

Ćwiczenie 13.  .

Topografia brzucha i miednicy.

 1. Ściany brzucha, kanał pachwinowy, przepukliny pachwinowe.
 2. Powtórka ogólnej budowy i unaczynienia narządów jamy brzusznej
 3. Stosunki otrzewnowe jamy brzusznej.
 4. Skeletotopia narządów jamy brzusznej.
 5. Przestrzeń zaotrzewnowa

Ćwiczenie 14.

1.    Ściany miednicy, dno miednicy.

 1. Powtórka ogólnej budowy i unaczynienia narządów miednicy

3.    Płaszczyzny miednicy. Różnice płciowe budowy miednicy.

Ćwiczenie 15. 

1. Zaliczenie praktyczne i teoretyczne topografii brzucha i miednicy

Ćwiczenie 16. 

1. Topografia kończyn

Ćwiczenie 17.  .

1. Zaliczenie zaległych tematów ćwiczeniowych.

Ćwiczenie 18.

1. Zaliczenie zaległych tematów ćwiczeniowych.