Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. H. Jordana 19
41-808, Zabrze
+48 32 272 22 01
Email: anatomia-zabrze@sum.edu.pl

Tematyka ćwiczeń i seminariów 2 semestr

semestr letni

Tematyka ćwiczeń w dla kierunku lekarskiego (II semestr).

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN)

Seminarium 1. 

1. Schemat budowy układu nerwowego.

a/ neuron,

b/ synapsa,

c/ istota szara i biała.

2. Podział układu nerwowego:

a/ pod względem budowy,

b/ pod względem czynności.

3. Podział ontogenetyczny mózgowia.

4. Kora mózgu (płaty, bruzdy, zakręty, pola rzutowe – lokalizacja).

Seminarium 2

1. Drogi nerwowe:

a)      rzutowe zstępujące-ruchowe (korowo-rdzeniowe, korowo-jądrowe, pnia mózgu)

b)     rzutowe wstępujące-czuciowe (rdzeniowo-wzgórzowe, wstępujące sznurów tylnych, jądrowo-wzgórzowe, rdzeniowo-móżdżkowe,)

c)      drogi własne rdzenia

 

2. Płyn mózgowo-rdzeniowy (krążenie).

Autonomiczny Układ Nerwowy

1. Część ośrodkowa - ośrodki układu współczulnego i przywspółczulnego.

2. Część obwodowa - sploty, zwoje, nerwy autonomiczne.

Ćwiczenie 1. 

1. Kora mózgu (płaty, bruzdy, zakręty.)

2. Jądra kresomózgowia.

3. Istota biała kresomózgowia.

4. Kresomózgowie środkowe.

5. Układ limbiczny.

6. Komora boczna kresomózgowia (ograniczenia, splot naczyniowy).

7. Międzymózgowie i komora III.

Ćwiczenie 2

1. Rdzeniomózgowie.

2. Komora IV.

8. Rdzeń kręgowy..

9. Nerw rdzeniowy.

10. Opony OUN.

11. Unaczynienie OUN.

Ćwiczenie 3.

Autonomiczny Układ Nerwowy

1. Część ośrodkowa - ośrodki układu współczulnego i przywspółczulnego.

1. Nerwy czaszkowe: I, III, IV, V, VI, VII – jądra, główne gałęzie,

obszar unerwienia.

Ćwiczenie 4

1. Nerwy czaszkowe : IX, X, XI, XII – jądra, główne gałęzie, obszar unerwienia.

2. Część obwodowa układu autonomicznego - sploty, zwoje, nerwy autonomiczne.

Seminarium 3

1. Nerwy rdzeniowe – gałęzie brzuszne i grzbietowe.

2. Sploty somatyczne  – powstanie, główne gałęzie, obszar unerwienia.

3. Nerwy międzyżebrowe – powstanie, obszar unerwienia.

Seminarium 4.

4 Narząd wzroku

5 Narząd przedsionkowo-ślimakowy.

2.Topografia głowy i szyi

 

Ćwiczenie 5.

1. Nerwy rdzeniowe – gałęzie brzuszne i grzbietowe.

2. Splot szyjny - gałęzie

3. Splot ramienny.-gałęzie

4. Nerwy międzyżebrowe.

5.. Splot lędźwiowy – gałęzie.

6. Splot krzyżowy – gałęzie

Ćwiczenie  6.

Zaliczenie praktyczne układu nerwowego

Narząd wzroku.

1. gałka oczna, naczynia i nerwy gałki ocznej,

2. narządy dodatkowe oka,

4. nerw wzrokowy.

Narząd przedsionkowo-ślimakowy.

1. ucho zewnętrzne,

2. ucho środkowe,

3. ucho wewnętrzne (błędnik kostny i błoniasty).

4. naczynia i nerwy błędnika,

6. nerw przedsionkowo-ślimakowy.

 

Ćwiczenie 7.

1. Czaszka, mięśnie żucia, mięśnie wyrazowe, staw skroniowo-żuchwowy- powtórzenie wiadomości .

2. Dół skroniowy, podskroniowy, skrzydłowo-podniebienny, jama nosowa, oczodół – ograniczenia, połączenia, zawartość.

3. Przestrzeń okołogardłowa

4. Unaczynienie tętnicze i żylne głowy, zespolenia żył wewnątrz- z zewnątrzczaszkowymi.

5. Miejsca wyczuwania tętna w obrębie głowy.

6. Okolice boczne twarzy: powierzchowna i głęboka.

7. Przestrzeń zażuchwowa – ograniczenia i zawartość

8. Powięzie i przestrzenie międzypowieziowe głowy.

9. Nerwy czaszkowe; trójdzielny, twarzowy, językowo-gardłowy i podjęzykowy-przebieg i zakres unerwienia.

 

Ćwiczenie 8.. 

1. Zaliczenie praktyczne narządów zmysłów i topografii głowy

2. Krtań, gardło, gruczoł tarczowy, przytarczyce (powtórzenie wiadomości)

3. Mięśnie szyi-powtórzenie wiadomości

4. Nerwy i naczynia szyi

a)      splot szyjny i jego gałęzie

b)     odcinek szyjny pnia współczulnego i jego gałęzie

c)      tętnice szyjne: wspólna, wewnętrzna i zewnętrzna-gałęzie t. szyjnej zewnętrznej w obrębie szyi

d)     miejsca wyczuwania tętna na szyi

Seminarium 5.

1. Zaliczenie teoretyczne układu nerwowego

2. Topografia  klatki piersiowej

 

Seminarium 6.

1 Zaliczenie teoretyczne topografii głowy i narządów zmysłów

2.Topografia brzucha i miednicy

Ćwiczenie 9

 1. Układ limfatyczny szyi
 2. Ograniczenia szyi, okolice topograficzne.
 3. Powięzie i przestrzenie międzypowięziowe szyi.
 4. Trójkąty szyi – ograniczenia, zawartość, topografia tworów.
 5. Topografia narządów szyi: krtani, tarczycy, przytarczyc i gardła (skeletotopia).
 6. Okolica mostkowo – obojczykowo – sutkowa - powrózek naczyniowo – nerwowy szyi.
 7. Okolica boczna szyi. Szczeliny mięśni pochyłych – ograniczenia i zawartość.

 

Ćwiczenie 10.

 1. Powtórka budowy i unaczynienia płuc
 2. Ściany klatki piersiowej.
 3. Topografia płuc i opłucnej
 4. Powtórka ogólnej budowy serca
 5. Topografia serca
 6. Topografia pozostałych tworów śródpiersia.

 

Ćwiczenie 11.

1. Zaliczenie praktyczne topografii szyi i klatki piersiowej

 1. Ściany brzucha, kanał pachwinowy, przepukliny pachwinowe.
 2. Powtórka budowy narządów jamy brzusznej
 3. Stosunki otrzewnowe jamy brzusznej.
 4. Przestrzeń zaotrzewnowa Powtórka budowy narządów przestrzeni zaotrzewnowej
 5. Skeletotopia narządów jamy brzusznej.
 6. Unaczynienie narządów jamy brzusznej

Ćwiczenie 12.

 1. Ściany miednicy, dno miednicy
 2. Powtórka budowy narządów miednicy
 3. Unaczynienie narządów miednicy
 4. Płaszczyzny miednicy. Różnice płciowe budowy miednicy

 

Seminarium 7

1. Zaliczenie teoretyczne topografii szyi i klatki piersiowej

2. Topografia kończyny górnej

Seminarium 8.

1. Zaliczenie teoretyczne topografii brzucha i miednicy

2.Topografia kończyny dolnej

Ćwiczenie 13.

1.Zaliczenie praktyczne topografii brzucha i miednicy

2. Powtórka anatomii opisowej układu ruchu kończyn

Ćwiczenie 14

1. Topografia kończyn

a)      topografia kończyny górnej

b)     topografia kończyny dolnej

Ćwiczenie 15

1. Zaliczenie praktyczne i teoretyczne topografii kończyn

Ćwiczenie 16.

1. Zaliczenie zaległych tematów